ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการการอบรมบรรยายพิเศษและWorkshop”การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาโครงสร้าของโปรตีน”

ประจำวันที่ 2-3 กันยายน 2019 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

280 total views, 1 views today