ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วม พิธีไหว้ครู ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต เข้าร่วม พิธีไหว้ครู ในวันที่ 9 สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 -16.20 น.ณ ห้อง MD 234 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  คลิกดูกำหนดการ

315 total views, 1 views today