กิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2

กิจกรรมเตรียมความพร้อม ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 2 ในเรื่องของการเขียนตอบข้อสอบรรยาย ให้กับนิสิต เป็นแนวทางที่จะทำให้นิสิตได้มองภาพได้ชัดเจน

108 total views, 1 views today