ขอแสดงความยินดีกับ ทีม ZERG ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562 (Research to Market : R2M 2019) ครั้งที่ 7 ในชื่อผลงาน “ไรน้ำนางฟ้า”

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม ZERG
มีสมาชิก ทั้งหมด 5 คน ได้แก่
1. นางสาวปัญจพร วงศ์พยัคฆ์
2. นางสาวดุสิตตา เดชแก้ว
3. นางสาวณัฐกฤตา มากเงิน
4. นางสาวอนันตาญา มิลเนตร
5. นายธนบดี ธิมะสาร
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562 (Research to Market : R2M 2019) ครั้งที่ 7 ในชื่อผลงาน “ไรน้ำนางฟ้า”

13,718 total views, 5 views today