ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ ลิ้มมงคล
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

ที่ได้รับ อนุสิทธิบัตร
เรื่อง กรรมวิธีการผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในรากลอยถั่วลิสงเพาะเลี้ยง

ซึ่งมีลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
ได้กรรมวิธีใหม่ในการกระตุ้นรากลอยถั่วลิสงเพาะเลี้ยงให้ผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในปริมาณมาก

และมีการเปิดเผยการประดิษฐ์โดยสมบูรณ์
ซึ่งในการศึกษาวิจัยนี้ได้ทดสอบการกระตุ้นรากลอยของถั่วลิสง ด้วยตัวกระตุ้นร่วม คือ พาราควอต (paraquat) เพื่อกระตุ้นให้พืชเกิดสภาวะเครียดก่อน จากนั้นจึงกระตุ้นด้วยสารสื่อสัญญาณระหว่างเซลล์ คือ เมทิลจัสโมเนต (methyl jasmonate) ร่วมกับ ไซโคเดรกทริน (cyclodextrin) ซึ่งจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ พบว่าสามารถกระตุ้นรากลอยของถั่วลิสง ให้สามารถผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ในปริมาณมาก ดังนั้นจึงเป็นการเสนอวิธีใหม่ในการกระตุ้นให้รากลอยของถั่วลิสงสามารถผลิตสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระได้ในปริมาณมาก

8,499 total views, 4 views today