คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกั Read more

2,957 total views, 1 views today

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม ZERG ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562 (Research to Market : R2M 2019) ครั้งที่ 7 ในชื่อผลงาน “ไรน้ำนางฟ้า”

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม ZERG มีสมาชิก ทั้ Read more

15,632 total views, no views today