ขอเรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนวิจัยพร้อมส่งข้อเสนอ Flagship

ขอเรียนเชิญประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนวิจัยพร้อมส่งข้อเสนอ Flagship
 
ในวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม MD 134 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

97 total views, 1 views today