ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการสร้างนวัตกรรม และการออกแบบโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบ (Business Model Canvas)”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับการสร้างนวัตกรรม และการออกแบบโมเดลธุรกิจบนผืนผ้าใบ (Business Model Canvas)”
โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ในวันเสาร์ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารเพราพิลาศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

** สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณสาวิตรี พิมผาสุข (พี่นก) โทร. 4701

140 total views, 1 views today