ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน GOODBYE SENIOR 2018

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

ร่วมงาน GOODBYE SENIOR 2018

ตอน Jeans night Party

ในวันอาทิตย์ที่  7  เมษายน  2562 เริ่มงาน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • กำหนดการดังเอกสารแนบดังนี้

กำหนดการบายเนียร์

105 total views, 1 views today