ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ”

ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม
โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ”

ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง MD 233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  • กำหนดการดังเอกสารแนบดังนี้

กำหนดการจัดโครงการ

121 total views, 1 views today