ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม “การประชาพิจารณ์ (ร่าง) คู่มือ หลักเกณฑ์การกรอกแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์”

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน เข้าร่วมกิจก Read more

86 total views, no views today

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ขอเรียนเชิญ บุคลากร ทุกท่าน ร่วมเสนอชื่อ Read more

101 total views, no views today

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสร้างทีมและเครือข่ายวิจัยเพื่อผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื Read more

120 total views, no views today

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองสารตราตั้งสโมสรโรทาแรคท์เม็ดทราย เอ็นยู คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญร่วมพิธีฉลองสารตราตั้งสโมสรโรทาแรค Read more

124 total views, no views today