ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

 

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 7 มิถุนายน 2562

13,685 total views, 4 views today