ขอแสดงความยินดี กับ นางสาววรรณชา นครคำ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาปรสิวิทยา

ขอแสดงความยินดี กับ
นางสาววรรณชา นครคำ
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาปรสิวิทยา

ที่ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ปี 2562 ด้านคุณธรรม” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิดวงประทีป

ซึ่งรับรางวัล : วันที่ 19 ต.ค. 62 ณ มูลนิธิดวงประทีป
และเข้าเฝ้าทูลกระหม่อม : วันที่ 4 เม.ย. 63 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

13,701 total views, 4 views today