โครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้จัดโครงการ Goodbye Senior 2018 ในธีม Jeans night Party ณ อาคารขวัญเมือง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการเลี้ยงส่งนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้น โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล เป็นประธานในการเปิดโครงการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิต ภายในงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรม การแสดงพิเศษ จากวงดนตรีสุดแนว ใน พ.ศ.นี้ การแสดงของนิสิตชั้นปีที่ 3 และจับฉลากของรางวัล กิจกรรมความในใจจากพี่สู่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กิจกรรมการประกวด The best denim’s man and girl และกิจกรรม After party Concert ซึ่งนิสิตมีความสุขและสนุกสนาน เป็นอย่างมาก

117 total views, 1 views today