คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.ร้อยโทหญิง.สายศิริ มีระเสน อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

6,051 total views, 4 views today