ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “Paper Camp ครั้งที่ 9

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “Paper Camp ครั้งที่ 9”

วิทยากรโดย Prof.Gavin P. Reynolds

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563

ณ ภูอ้อมกอดพี่ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

หากท่านใดประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ “Paper Camp ครั้งที่ 9” ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์มายัง นางสาวิตรี  พิมผาสุข ผู้ประสานงาน (CEMB) โทร 4701 พร้อมทั้งส่งร่างบทความวิจัยทั้งแบบฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ทาง Email: savitreep@nu.ac.th ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563

111 total views, 1 views today