คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

– นายณรงค์ เกตุขำ สาขาวิชาชีวเคมี

ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยายสาขา Human & Medical Genetics ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๒๑

6,040 total views, 5 views today