ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา โดยมีอัตราจ้างวันละ 315 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในงานดูแลสวนของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง คนสวน

87 total views, 1 views today