ขอเชิญบุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์

ขอเชิญบุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

** หมายเหตุ : ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือผ้าลายดอกสีสดใส

81 total views, 1 views today