คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี

 

2,958 total views, 2 views today